Uw advocaat voor Duitsland

Ondernemingsrecht

Samen met een groot netwerk aan specialisten in Duitsland zoals notarissen biedt Susanne juridisch advies en ondersteuning in elke levenscyclus van een vennootschap in Duitsland waaronder

 • begeleiding oprichting Duitse vennootschap
 • overnames, joint ventures
 • aandeelhoudersovereenkomsten, directiereglementen
 • benoeming, ontslag van bestuurders
 • rechten en plichten van bestuurders
 • managementovereenkomsten
 • huurovereenkomsten bedrijfsruimte
 • arbeidsovereenkomsten

Over

Susanne begrijpt het belang van proactief meedenken om problemen en misverstanden als gevolg van cultuur- en taalverschillen te voorkomen.

Lees verder

Contact

Susanne staat klaar om u te helpen met haar expertise en ervaring. Neem contact met haar op voor professioneel juridisch advies.

Lees verder

Commerciële contracten

Opstellen, onderhandelen en beoordelen van commerciële contracten waaronder

 • overeenkomsten van opdracht
 • leveringsovereenkomsten
 • (ver)koopovereenkomsten
 • agentuur- en distributieovereenkomsten
 • algemene voorwaarden

Procederen

Vertegenwoordiging van ondernemingen in juridische geschillen en zaken voor de Duitse rechter.

Vastgoedprojecten

Advies bij de aan- of verkoop van in Duitsland gelegen onroerend goed.